Διοργανωτής: ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.
Τόπος: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνίες: 12/02/2015-15/02/2015
Ωράριο Λειτουργίας: Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 11:00-20:00, Σάββατο 11:00-21:00
Είσοδος: Για Εμπορικούς Επισκέπτες & Κοινό
Τιμή Εισιτηρίου: Ελεύθερη είσοδος για τους Εμπορικούς Επισκέπτες, 5 € για το απλό κοινό και 3 € για τους φοιτητές.
Συχνότητα: Ετήσια
Αριθμός προηγούμενων Διοργανώσεων:  31

Λίγα λόγια για τη Διοργάνωση:

Στη μέχρι τώρα πορεία της έχει καταγραφεί ως η μεγαλύτερη και σημαντικότερη διεθνής έκθεση δομικών υλικών, κατέχοντας δεσπόζουσα θέση τόσο στην εσωτερική εκθεσιακή αγορά όσο και στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η 30η INFACOMA 2013, παρά τη δύσκολη πολιτικοοικονομική συγκυρία διατήρησε τη δυναμική της και καταγράφηκε ως η μοναδική έκθεση στον κλάδο της δόμησης στην Ελλάδα.

Οι βασικότεροι στόχοι της διοργάνωσης είναι:

  • Η αύξηση της επισκεψιμότητας
  • Η ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα της έκθεσης μέσω της αύξησης ξένων αγοραστών
  • Στοχευμένη προβολή της έκθεσης τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό.

Παράλληλα με την 31η INFACOMA 2014 λειτούργησε και η 6η ENERGY TECH, δημιουργώντας νέες προσδοκίες ενός επιτυχημένου δίδυμου εκθέσεων.

Υπεύθυνος Έκθεσης:  Χατζηϊωάννου Παναγιώτης
Τηλ.: 2310 291 548, 291 154
Φαξ: 2310 291 553
Ε-mail: 
infacoma@helexpo.gr
Website: http://infacoma.helexpo.gr/infacoma

Ενδεικτικά Αποτελέσματα Έρευνας σε Εκθέτες και Επισκέπτες:
Συγκεντρωτικά Στοιχεία Έκθεσης:

Οι Ξένοι Εμπορικοί Επισκέπτες (Hosted Buyers) αξιολόγησαν την «INFACOMA 2015» σε κλίμακα από το 1 μέχρι το 10. Το 63% των απαντήσεων βρίσκεται στο διάστημα 7 έως 9, μόλις 28% αξιολόγησε με 5 και 6 την Έκθεση. Τέλος το 7% βαθμολόγησε με άριστα (10) την έκθεση.

Διάγραμμα: Αξιολόγηση INFACOMA 2015

Όσον αφορά το βαθμό επιτυχίας των αρχικών στόχων που είχαν τεθεί από τους Εκθέτες με τη συμμετοχή τους στην «INFACOMA 2015», η γενική εικόνα δείχνει έναν πολύ καλό και καλό βαθμό ικανοποίησης των στόχων αυτών. Ειδικότερα o στόχος της πληροφόρησης (να πληροφορήσουν και να πληροφορηθούν οι Εκθέτες), εμφανίζει υψηλά ποσοστά ικανοποίησης, αφού το 77,5% των Εκθετών το θεωρεί πολύ καλό και καλό (43,8% και 33,7% αντίστοιχα). Επίσης ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 5,6% το θεωρεί εξαιρετικό, ενώ αντίθετα το ποσοστό που θεωρεί ότι δεν επετεύχθη καθόλου ο στόχος αυτός είναι μηδενικό.

Ο στόχος της προβολής της επιχείρησης, φαίνεται να ικανοποιήθηκε σε ποσοστό 79,3% των Εκθετών σε πολύ καλό και καλό βαθμό, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 4,3% το θεωρεί εξαιρετικό. Το ποσοστό των Εκθετών που θεωρεί ότι δεν επετεύχθη καθόλου ο στόχος αυτός είναι εξαιρετικά χαμηλό (1,1%).

Ο στόχος της δημιουργίας επαφών για παραγγελίες από νέους πελάτες, εμφανίζει αρκετά υψηλά ποσοστά ικανοποίησης. Έτσι το 53,4% των Εκθετών θεωρεί ότι ο στόχος αυτός ικανοποιήθηκε σε πολύ καλό και καλό βαθμό. Επίσης ένα ποσοστό της τάξης του 4,5% θεωρεί ότι ο στόχος αυτός ικανοποιήθηκε σε εξαιρετικό βαθμό, ενώ το ποσοστό που θεωρεί ότι δεν επετεύχθη καθόλου είναι μόλις 1,1%.

Τέλος οι άλλοι στόχοι (Ανανέωση επαφών με παλιούς πελάτες) ικανοποιήθηκαν σε πολύ καλό και καλό βαθμό σε ποσοστό 58,5%. Ενώ το ποσοστό ικανοποίησης σε εξαιρετικό βαθμό αγγίζει το 12,4%.

Διάγραμμα: Βαθμός ικανοποίησης των στόχων της Έκθεσης

Οι Εκθέτες σε ποσοστό 35,6% φαίνονται διατεθειμένοι να συμμετάσχουν, ξανά στην επόμενη Διοργάνωση, ενώ το 60,0% αυτών ίσως θα συμμετάσχει στην επόμενη Διοργάνωση. Αντίθετα μόλις το 4,4% των Εκθετών εμφανίζεται αρνητικό στο ενδεχόμενο συμμετοχής στην επόμενη «INFACOMA». 

Γενικότερα θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το ποσοστό των Εκθετών που φαίνεται διατεθειμένο να συμμετάσχει ξανά στην Έκθεση είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν αναλογιστεί κανείς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος κλάδος κατά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που φανερώνει την επιτυχία της φετινής Διοργάνωσης.

Διάγραμμα: Συμμετοχή σε επόμενη Διοργάνωση

Οι Εκθέτες της «INFACOMA 2015» θεωρούν σε πολύ υψηλό ποσοστό (94,7%) πως η συμμετοχή τους στην Έκθεση θα επιφέρει μελλοντικά (μετά τη λήξη της Έκθεσης) για την επιχείρησή τους επιπλέον δραστηριότητα, ενώ μόλις το 5,3% των Εκθετών πιστεύει πως δεν θα επιφέρει.

Διάγραμμα: Πιστεύετε ότι η συμμετοχή σας στην Έκθεση θα επιφέρει μελλοντικά επιπλέον δραστηριότητα στην επιχείρησή σας;

Στο ερώτημα των Επισκεπτών, «Πραγματοποιήσατε κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στην Έκθεση εμπορικές συμφωνίες;» το 20% των απαντήσεων είναι θετικές.

Διάγραμμα: Πραγματοποίηση Εμπορικών Συμφωνιών

Ως χώρα προέλευσης των Ξένων Εμπορικών Επισκεπτών (Hosted Buyers), μεγαλύτερο ποσοστό φαίνεται να συγκεντρώνει η Κύπρος (54%), μετά εμφανίζονται η Ρωσία με 31% και η Ρουμανία με 15%.

Διάγραμμα: Χώρα προέλευσης Hosted Buyers

Εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας αποτελεί και το γεγονός ότι οι συναντήσεις των Hosted Buyers με τους Εκθέτες της «INFACOMA 2015» θεωρήθηκαν αποδοτικές σε ποσοστό 91%. Μόνο ένα ποσοστό 9%  δεν θεώρησε τις συναντήσεις αποδοτικές.

Διάγραμμα: Αποδοτικότητα συναντήσεων με Εκθέτες