Κατηγορίες Εκθεμάτων

 
         
   
         
Δόμηση - Κατασκευή   Μόνωση & Προστασία   Μηχανήματα
         
• Υλικά & συστήματα κατασκευών
• Γυψοσανίδες
• Πάνελ
• Κεραμίδια - τούβλα
• Επιχρίσματα
• Χρώματα
• Αίθρια
  • Συστήματα αλουμινίου
• Συστήματα μόνωσης
• Συστήματα θερμοπρόσοψης & εξωτερικές επενδύσεις
• Πόρτες & παράθυρα
• Κουφώματα - ρολά - σίτες
• Γυάλινες κατασκευές
• Εσωτερικά χωρίσματα & επενδύσεις τοίχου
• Δάπεδα & οροφές
  • Μηχανισμοί & εξοπλισμοί
• Εργαλεία & μηχανήματα
• Μηχανισμοί κουφωμάτων
• Αυτοματισμοί
• Συστήματα ασφαλείας
• Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
• Είδη κιγκαλερίας
• Ανελκυστήρες
         

 

Εξειδικευμένη γνώση μέσω ενημερωτικών σεμιναρίων


Στο πλαίσιο των εκθέσεων Infacoma & Aquatherm Athens 2019, θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικά σεμινάρια και ημερίδες με την πολύτιμη συμμετοχή Κλαδικών Φορέων, εξειδικευμένων επαγγελματιών αλλά και επιστημόνων.

Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί γύρω από εξειδικευμένα θέματα και εφαρμογές στους κλάδους της πράσινης δόμησης και των κατασκευών, της ύδρευσης, της θέρμανσης, του κλιματισμού και φυσικά της εξοικονόμησης ενέργειας.