Free Transportation from and to MEC Peania


 

METRO STATION “DOUKISSIS PLAKENTIAS” – MEC-PAIANIA:  every 1/2 hour 
AIRPORT – MEC-PAIANIA:  every 1 hour

 
8/2/2019 Friday Douk. Plakentias Metro station - Μ.Ε.C AIRPORT - M.E.C. 15.30 - 20.30
9/2/2019 Saturday Douk. Plakentias Metro station - Μ.Ε.C AIRPORT - M.E.C. 09.30 - 20.30
10/2/2019 Sunday Douk. Plakentias Metro station - Μ.Ε.C AIRPORT - M.E.C. 09.30 - 20.30
11/02/2019 Friday Douk. Plakentias Metro station - Μ.Ε.C AIRPORT - M.E.C. 09.30 - 20.30