Γιατί να συμμετέχω


  • 12.000 τ.μ. εκθετήριος χώρος
  • 200 εκθέτες 
  • 15.000 εμπορικοί επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό
  • 500 επιχειρηματικές συναντήσεις
  • Ξένοι προσκεκλημένοι εμπορικοί επισκέπτες από Ρωσία, Αίγυπτο, Λιβύη, Βουλγαρία, Σουηδία, Ρουμανία.

 
Επίσης
 
  • Συνοδεύεται από ένα στοχευμένο πρόγραμμα προβολής και διαφήμισης εντός και εκτός Ελλάδος, που της δίνει διεθνή απήχηση και ακτινοβολία.
  • Διαθέτει τη σφραγίδα της εκθεσιακής εμπειρίας, της οργανωτικής επάρκειας και της αξιοπιστίας του εθνικού εκθεσιακού φορέα.
 
 
ΤΥΠΟΙ STAND
 
ΤΥΠΟΣ 1-ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Διατίθεται χώρος σε ίχνος εδάφους συμπεριλαμβανομένης της γενικής καθαριότητας
Στον τύπο 1-χωρίς εξοπλισμό δεν συμπεριλαμβάνεται η παροχή και σύνδεση ρεύματος.
(Απαραίτητη η κατάθεση ηλεκτρολογικού σχεδίου). 
 
ΤΥΠΟΣ 2-ΔΟΜΗ. Περιλαμβάνει: διαχωριστικά, μετόπη με την επιγραφή του εκθέτη, αριθμό του stand, μοκέτα, 1 γραφείο, 1 τραπεζάκι, 3 καρέκλες, γενική καθαριότητα και ανά 15 τ.μ. μια πρίζα, δέκα ηλεκτρικά σποτ, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.
 
 
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
 
Από 64-80 τ.µ. έκπτωση 10% από 81-100 τ.µ. έκπτωση 15%
από 101-150 τ.µ. έκπτωση 20% από 151 τ.µ και άνω έκπτωση 25%