ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ MANAGER’S OFFICE

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ MANAGER’S OFFICE
 
 
         
 

Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ενδεδειγμένες διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να έχουν μια επιτυχημένη και μακρά πορεία στον τομέα των εξαγωγών.

Στο σεμινάρια θα αναλυθούν όλες οι διαδικασίες γα το άνοιγμα των αγορών του εξωτερικού αλλά και την μεθοδολογία όσον αφορά την εύρεση πελατών.