2018 - Κατηγορίες Εκθεμάτων

 
 

Δόμηση - Κατασκευή

 • Υλικά & συστήματα κατασκευών
 • Γυψοσανίδες
 • Πάνελ
 • Κεραμίδια - τούβλα
 • Επιχρίσματα
 • Χρώματα
 • Αίθρια
 
Μόνωση & Προστασία
 
 • Συστήματα αλουμινίου
 • Συστήματα μόνωσης ταρατσών
 • Συστήματα θερμοπρόσοψης & εξωτερικές επενδύσεις
 • Πόρτες & παράθυρα
 • Κουφώματα - ρολά - σίτες
 • Γυάλινες κατασκευές
 • Εσωτερικά χωρίσματα & επενδύσεις τοίχου
 • Δάπεδα & οροφές
 
 
 
Μηχανήματα
 
 • μηχανισμοί & εξοπλισμοί
 • εργαλεία
 • μηχανήματα κουφωμάτων
 • μηχανήματα & εργαλεία δομικά
 • αυτοματισμοί
 • συστήματα ασφαλείας
 • ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 • είδη κιγκαλερίας
 • ανελκυστήρες
 •