Ενεργειακοί έλεγχοι & εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων

 

 

Στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης INFACOMA - AGUATHERM ATHENS 2017 που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο εκθεσιακό κέντρο της HELEXPO στο Μαρούσι στις 2-5 Μαρτίου 2017, ο ΠΣΔΜ-Η θα διοργανώσει Ημερίδα με θέμα: " Ενεργειακοί έλεγχοι (energy audits) και εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων".

Η Ημερίδα θα λάβει χώρα το Σάββατο, 04/03/2017 από 11π.μ. έως 15μ.μ.

Σκοπός


Με την αναθεώρηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με έναρξη εφαρμογής του νόμου 4342/2015 για τους ενεργειακούς ελέγχους, (energy audits) ο ΠΣΔΜ-Η διοργανώνει ημερίδα με θέμα για τις νέες ευκαιρίες και δυνατότητες που δημιουργούνται στον τομέα της εξοικονομήσης ενέργειας και της ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας με τεχνικο-οικονομικά βέλτιστο και ανταποδοτικό τρόπο. Παράλληλα σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των συναδέλφων μηχανικών επάνω στις απαιτήσεις και προδιαγραφές των νέων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ καθώς και του Οδηγού Ενεργειακών Ελέγχων.

Θεματικοί άξονες


Η βασική θεματολογία της ημερίδας περιλαμβάνει τις ακόλουθες εισηγήσεις:

ΑΞΟΝΑΣ 1ος ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ


 1. Βελτιστοποίηση απαιτήσεων για το κτιριακό κέλυφος και τις εγκαταστάσεις θέρμανσης/ψύξης/κλιματισμού - αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ, Σωτήριος Καρέλλας, αναπληρωτής καθηγητής ΕΜΠ
 2. Κτιριακό κέλυφος : βέλτιστα πάχη μονώσεων και οικονομική αποδοτικότητα θερμομόνωσης, Πλάτων Πάλλης, διπλ Μηχ/γος Μηχ. Εργαστήριο ατμολεβήτων ΕΜΠ
 3. Βέλτιστη θερμοπερατότητα κουφωμάτων, απαιτήσεις υαλοπινάκων και οικονομική αποδοτικότητα, Νίκος Γαλάνης, Διπλ. Μηχ/γος Μηχ., Δρ. Μηχ.,
 4. Υγροπερατότητα και υγροθερμική συμπεριφορά κελύφους - συνθήκες εμφανίσεως και τεχνικές μειώσεως της υγρασίας, Απόστολος Ευθυμιάδης, Δρ. Μηχ., Διπλ. Μηχ/γος Ηλ/γος Μηχανικός

ΑΞΟΝΑΣ 2ος : Ο ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

 1. Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων : Μεθοδολογία και εφαρμογές, Νίκος Γκόνης, Ελληνικό παράρτημα GIZ ,
 2. Λέβητες θέρμανσης : Εκτίμηση εποχιακού βαθμού απόδοσης και λέβητες συμπυκνώσεως, Σωτήριος Κατσιμίχας, Δρ. Μηχ/γος Μηχ., Διευθύνων σύμβουλος της Θερμογκάζ Α.Ε
 3. Αντλίες θερμότητας : Εκτίμηση εποχιακού βαθμού απόδοσης και βέλτιστες εφαρμογές αντικατάστασης παλαιού εξοπλισμού στην ψύξη-θέρμανση, Νίκος Μπαρμπαρίτσας, Διπλ. Μηχ/γος Μηχ, Daikin
 4. Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων : Γραμμή βάσης και εφαρμογές για την εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας, Απόστολος Ευθυμιάδης, Δρ. Μηχ., Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ.
 5. Εφαρμογή ISO 50001 στο κτίριο της ΡΑΕ- τεχνικές και αποτελέσματα, Μιχάλης Καράγεωργας, Δρ. Μηχ, Διπλ. Μηχ/γος Μηχ.
 6. Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων : Αξιολόγηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με μεθοδολογία κύκλου ζωής, Αλέξης Αδαμόπουλος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ., Διπλ. Πολιτικός Μηχ.
 7. Εφαρμογές ηλιοθερμικών σε κατοικίες και κτίρια του τριτογενούς τομέα : τεχνικές και οικονομία, Γεώργιος Ανδριανός, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το τεύχος