Πρόδρομος Νικιφορίδης

ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
 
 
Ανωτάτη Σχολή Βιομηχανικού Σχεδιασμού E.S.D.I. (Υποτροφία ΕΟΜΜΕΧ)
Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Μεταπτυχιακός τίτλος: D.E.A. Geographie de l’ amenagement
Πανεπιστήμιο Toulouse-le-Mirail. Μεταπτυχιακός τίτλος: D.E.A. Histoire et Civilisation
Αρχιτεκτονική Σχολή Τουλούζης. Πτυχίο Αρχιτεκτονικής