Καθ. Μαρία Κατσικίνη

Καθ. Μαρία Κατσικίνη, Τμήμα Φυσικής Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης